måndag 6 september 2010

Akta tungan

Sydnytt fällt för Facebook-uppmaning

Granskningsnämnden gör skillnad på om man i ett program uppger att man finns på Facebook, eller om man i programmet riktar en direkt uppmaning till tittaren/lyssnaren att gå in och delta. En upplysning kan vara helt ok, men inte en uppmaning om deltagande. Då finns risk för "otillbörligt gynnande" av kommersiella intressen. Sydnytt fälldes för att man uppmanat tittarna att gå in på Sydnytts Facebooksida och säga sin mening i en aktuell fråga. Även SR fick två fällningar för uppmaningar till lyssnarna att aktivera sig på Facebook.

I beslutet skriver Granskningsnämnden: "Vid bedömningen av om en vara eller tjänst framhävs på ett otillbörligt sätt fårbeaktas om graden av fokusering och exponering varit redaktionellt motiveradutifrån ett informations- och underhållningsintresse hos tittarna. Granskningsnämnden anser att det måste vara möjligt för SVT att vara aktiv på olika plattformar och sociala nätverkssidor, och även att hänvisa till dessa i programverksamheten."

Vid samma tillfälle friades en sportsändning i SVT från OS i Vancouver. Där användes synpunkter från Facebook i programmet, vilket inte strider mot den nya radio-och tv-lagen.

Från SVTs Intranät

Visar denna anmälan nu att man måste akta sig för att använda de sociala mediernas namn när man uttalar sig i sändningar eller i skrift?
Att uppmana om deltagande; fel eller inte?
Är det inte på dessa sätt som folk får ut sina röster i kanaler, i tidningar, i debatter å liknande?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar