måndag 7 december 2009


Sådana här sitter uppe på väggen lite överallt på min arbetsplats.
If man glömmer bort liksom...
Framgångsfaktorer för en vässad journalistik:
Samtala
Jag skall samtala med huvudredaktören och andra kollegor om vad jag gör, före, under och efter jobbet.
Var trovärdig
Jag engagerar mig, är noggrann och påläst. Ställer frågan:-Vilka risker finns med jobbet?
Nyhetsvärdera
Vad är nytt? Lyft upp det som är nytt i inslag och sändningar.
Hitta tydlig vinkel
Vad skall jag berätta? Varför gör jag det här jobbet? (Ha publikfokus.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar